Luohe Tekang Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MDdj 41483628 MDdj Machinery>>Welding Equipment>>Other Welding Equipment 2020-09-06 ~ 2030-09-05
Tao YI Xin 42252967 Tao YI Xin Commercial Service Equipment>>Restaurant & Hotel Supplies>>Food truck 2020-07-20 ~ 2030-07-19
YTYNT 41483650 YTYNT Machinery>>Other Machinery & Industry Equipment 2020-09-15 ~ 2026-11-10

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này